תהליך הזמנת הסעה מחברת הסעות

הזמנת הסעות מחברת הסעות הינו תהליך אשר חייב להיעשות מראש, על מנת לתת לשני הצדדים להתארגן לקראת אירוע הפתיחה. בין אם מדובר על הסעות קבועות, זמניות או חד פעמיות, יש לקבוע מועד התחלה, כמו גם שעת הגעה ליעד או שעת יציאה מהיעד. במקרה של הזמנות קבועות, אשר יידרשו להיות שגרתיות (כמו הסעת תלמידים או עובדים), יש לחתום במשרד חברת ההסעות, על חוזה המקשר בין שני הצדדים ומבטיח את עמידתם בתנאים המקדימים.

מה משמעותה של הזמנת העבודה?

בדרך כלל, ההזמנה תיעשה באמצעות פקס, על מנת שהנתונים המבוקשים יוכלו להירשם באופן אוטומטי, ולהיכנס לניהול היומן של חברת ההסעות. אישור ההזמנה ייחשב כקבלת התנאים וכרצון לשלם את התשלום אשר ייקבע על ידי החברה. בהזמנה זו, יש למלא את שם דורש העבודה ואת כתובתו למשלוח הקבלה. כמו כן, יהיה עליו למלא את מטרת ההסעה והזמנים הנדרשים, ואת מסלול ההסעה.

בהזמנה עצמה, יש משום התחייבות הלקוח לחברה כמו למשל, במידה ותידרשו לבטל את ההזמנה 24 שעות לפני ההסעה, תחויבו בחמישים אחוז מערך ההזמנה. כמו כן, הלקוח יישא בהוצאות הנזקים אם נגרמו, על ידי מי מבין הנוסעים. כביש שש (כביש אגרה) גם הוא יגולם במחיר עלות הנסיעה, והלקוח יישא בעלותו המלאה.

מחויבות החברה כלפי הלקוחות

ההזמנה עצמה הינה מסמך הדדי, בו מחויב הלקוח לחברה, אך גם החברה מחויבת אליו. מחויבות החברה כוללת, הגעה בזמנים הייעודים, אספקת רכבים בטיחותיים אשר עברו את כל הבדיקות הנדרשות ושמורים במידה נאותה ונקייה, נהגים מיומנים ומנוסים אשר יש ברשותם רישיונות נהיגה בתוקף. כמו כן, החברה תישא בכל עלות אשר תיגרם כתוצאה מאי אספקת ההזמנה במועדה, לאחר שהגישה את אישורה להזמנה זו.

חברת הסעות אמינה ומקצועית תיתן שירות אדיב ונדיב ללקוחותיה. כבר בבחירת החברה ובשיחה קצרה עם נותן השירות, יהיה ניתן לעמוד על מידת ההקשבה וההיענות לצרכים. מעבר לכך, עלות סבירה והוגנת, הינה מרכיב קריטי והכרחי לבחירה בחברת הסעות זו או אחרת.  לכן, את הזמנת ההסעה כדאי לעשות לאחר תשומת לב ובחינה קפדניים.