הסעות טיולים לילדים

הסעות טיולים לילדים נדרשות להתייחס לקהל היעד באופן מיוחד ולדרישותיהם הספציפיות כמו עצירה בשירותים, תחנות צפייה וטיולים, תחנות הורדה וסבלנות. בשונה מאוטובוסים של מבוגרים, סביר להניח כי הסעות ילדים לטיולים יהיו רועשות יותר, יידרשו פיקוח צמוד יותר (הן של המבוגרים המלווים והן של הנהגים) והפסקות רבות יותר.

בדרך כלל, הסעות טיולים לילדים יוזמנו לטיולים חד יומיים, ובמקרים נדירים יותר לטיולים ארוכים יותר. הנהגים או המדריכים המלווים יספקו מידע אודות הדרישות הבטיחותיות הבסיסיות הנדרשות מהילדים (כמו למשל ישיבה במקום ורתימה בחגורת ביטחון), ויסייעו במהלך הטיול לגבי הסברים נדרשים, מענה על שאלות וניהול הטיול.

מסגרת הטיול וההסעה

בדרך כלל, הסעות הטיולים יידרשו במסגרת החינוכית הבית ספרית, כמו במקרה של טיולים שנתיים. בתי הספר בניהול משרד החינוך מחליטים על מסלול ומקומות הטיול, על פי גילאי הילדים השונים, כך שההסעה מכוונת למקום מסוים ומלווה על ידי מנהלים, מחנכים ומלווים חינוכיים. כמו כן, ישנן הסעות רבות המוזמנות לטיולי ילדים במסגרת תנועות הנוער השונות. במקרה זה, חברת ההסעות תוכל לספק גם מדריך מטעמה ומלווה אשר ישגיח מבחינה בטיחותית על הילדים הרבים.

הסעות טיולים לילדים יכולים להידרש גם כאשר יש דרישה פרטית לטיול, כחגיגת יום הולדת או כיוזמה של מספר הורים. גם במקרה זה, תוכל חברת ההסעה לספק מדריכים מטעמה או להמליץ על מסלולי טיול, מקומות לינה ומקומות עצירה שונות במהלך הדרך. כך או כך, יש לבחור בחברת הסעות אשר תוכל למלא אחר דרישות הילדים הספציפיות ומלוויהם.

ייחודיות הסעות ילדים

הסעות טיולים לילדים הינן מיוחדות וייחודיות, מכיוון שהן דורשות הקפדה על כללי בטיחות, כפי שדורש החוק, וסבלנות רבה אליהם במהלך הנסיעה. כמו כן, על נהג ההסעה להיות בעל רישיון מיוחד והיתר להסעת ילדים, כך שאפשר יהיה לוודא כי הוא אינו מואשם בפלילים ובעל ניסיון מספק בסוג הסעות מיוחד זה. מעבר לכך, ההסעה חייבת להתחשב בצרכים המיוחדים של הילדים על פי הגילאים הנדרשים, כמו למשל עצירות רבות לשחרור אנרגיה כאשר מדובר על נסיעה ארוכה, נסיעה איטית וסבלנית ועוד.

האוטובוס המסיע, אף הוא חייב להתאים להסעות ילדים ולכלול חגורות בטיחות, מקומות ישיבה לכל הילדים, שלטי אזהרה על נסיעת ילדים מלפנים ומאחור, מצלמות ביקורת, פנסי בטיחות מהבהבים ועוד. במקרה של ילדים מבוגרים יותר, טלוויזיה המותקנת באוטובוס יכולה לסייע רבות לסבלנותם של הילדים ולנסיעה שקטה וחווייתית יותר. לפני הזמנת ההסעה, כדאי לקחת בחשבון את כל הגורמים הנדרשים, גודל הקבוצה הנוסעת, מסלול הטיולים וכמות המלווים הנדרשת לכך.

עלות ההסעה

עלות ההסעה היא נושא אשר יכול להשתנות, על פי חברת ההסעות, סוג ההסעה הנבחרת, מרחק ההסעה הנדרש ועונות או תקופות השנה. אולם, מכיוון שמדובר על הסעות ילדים, ההמלצה היא כי שאלת העלות לא תהיה הראשונה להישאל, לפני גורמים ופרמטרים אחרים כמו הנזכרים כאמור.